Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Profil školy   Ako nás nájdete   Prestávky   Prázdniny    Zmluvy, objednávky a faktúry  

Nové fotogalérie priebežne dopĺňame

 

Zápis na nový školský rok 2016/2017 bude
od 1. apríla do 30. apríla.
Ďalšie informácie nájdete tu >>  

 

Základné informácie o Testovaní 9 - 2016

 

Deň remesiel - Už máme aj fotografie

 

Pribudla nová podstránka - výchovné poradenstvo

 

Do fotogalérie pribudlo množstvo fotiek z basketbalu a článok o histórii basketbalu na našej škole

 

Dňa 28.1.2016 sa v OK D. Gutgesela uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko

 
Do Bardejova zavítal Christopher z Readingu, navštívil základnú školu

19. januára sa v priestoroch našej školy konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. Víťazkou olympiády sa stala Dorota Porubská z 9. A triedy

Výsledky Dejepisnej olympiády

 

kvíz o Ľ. Štúrovi

 

Niektoré fotogalérie sú pri jednotlivých triedach

 

výsledky informatickej súťaže iBobor

 

Od stredy (7. 10. 2015) začína priebežný zber starého papiera, ktorý môžete nosiť každú stredu ráno od 7:00 do 7:45 a poobede od 13:00 do 15:00. Papier je potrebné odovzdať školníkovi buď v škatuli alebo pevne zviazaný v pavilóne pre II. stupeň - na prízemí vedľa šatní

Aj v tomto šk. roku budeme pokračovať v zbere PET fliaš, PET vrchnákov a viečok SABI. PET fľaše a PET vrchnáky môžete odovzať tiež školníkovi, v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako papier (viď. vyššie). Viečka SABI nech žiaci odovzdajú triednym učiteľom.

 

Ponuka záujmovej (krúžkovej ) činnosti pre šk. rok 2015/2016 

 

 ..............................................................................................

 

Prajeme Vám pohodové, objavné, na zážitky bohaté a pre nás všetkých úspešné prázdniny

 

Pozor na kliešte!  leták - žiaci, leták - rodičia

 

Nová podstránka - dokumety pre učiteľov

 

 

Základná škola   
m. arm. gen. L. Svobodu 16
08501 BARDEJOV   
Slovensko
 
tel:054/4746271      
e-mail: zsvinbarg@post.sk
URL:www.zsvinbarg.sk 

dopoludňajšie vyučovanie:

1. hod. 7:45 - 8:30

2. hod. 8:40 - 9:25

3. hod. 9:40 - 10:25

4. hod. 10:35 - 11:20

5. hod. 11:30 - 12:15

6. hod. 12:25 - 13:10

Aj ty si navštívil našu družobnú školu v Poľsku? Pozri, čo majú nové...

Miejski Zespół Szkół
ul. Hallera 79
38- 300 Gorlice

Profil školy

Základná škola na sídlisku Vinbarg v Bardejove  má právnu subjektivitu od 1.4. 2002 . Terajší zriaďovateľ - Mesto Bardejov. Škola má deväť ročníkov. Je to pomerne nová škola s veľmi dobrými vzdelávacími výsledkami a materiálnym vybavením. Ku krásnemu komplexu telocvične sa dobudováva krytá plaváreň, žiaci využívajú odborné učebne fyziky, prírodopisu, chémie, cudzích jazykov a nové učebne multimediálnej techniky  s pripojením na internet. Súčasťou  je i Školská jedáleň a aktívny Školský klub detí. Pre vyplnenie voľného času detí škola organizuje množstvo záujmových krúžkov. Výborné úspechy žiakov v športovej, prírodovednej ale aj  umeleckej oblasti škola podporuje i zriaďovaním špecializovaných tried . Strategickým cieľom školy je : vychovať žiaka, ktorý vie samostatne myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti a vie riešiť problémy. Ak dostane úlohu na ktorej riešenie nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie niekde vyhľadať. Vie komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovláda prácu s počítačom, spravidla sa dobre orientuje v systéme hodnôt a dokáže ich uplatniť vo svojom živote. Vie sa demokraticky správať, konať a rozhodovať.

Prestávky :-)

1. hod. 7.45 - 8.30  

1. prestávka:   8.30 - 8.40
2. hod. 8.40 - 9.25 2. prestávka:   9.25 - 9.40
3. hod. 9.40 - 10.25 3. prestávka:   10.25 - 10.35
4. hod. 10.35 - 11.20 4. prestávka:   11.20 - 11.30
5. hod. 11.30 - 12.15   5. prestávka:   12.15 - 12.25
6. hod. 12.25 - 13.10  

     

Prázdniny :-)

Jesenné prázdniny sú 29. októbra 2015 (štvrtok) a 30. októbra 2015 (piatok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2015 (streda) a končia sa 8. januára 2016 (piatok). Vyučovanie sa začína 11. januára 2016 (pondelok).

Polročné prázdniny budú 1. februára 2016 (pondelok).

Jarné prázdniny sú v týždni od 15. februára  do 19. februára 2016.

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 24. marca 2016 (štvrtok) a končia sa 29. marca 2016 (utorok). Vyučovanie sa začína 30. marca 2016 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2016. Vyučovanie končí 30. júna 2015 (štvrtok).

Ako sa k nám dostanete

  Kde sme v meste? Pozrite si mapu časti mesta s našou školou.

  Kde sme vo svete? Pozrite si krátke video.

  Vybrané linky MHD

Linka č.1      Tačevská - Komenského - Nemocnica - AS - Vinbarg kot.-  B.Kúpele a späť

 

Späť na začiatok                                                                                 
NAJ.sk
 

 

[gmiterko@modernyucitel.net]
Posledná aktualizácia: 24-5-2016.