Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Máj 2018 - V rámci biológie človeka žiaci siedmeho ročníka  si pozreli  zaujímavú výstavu: Prenatálny vývin dieťaťa. Tým si rozšírili vedomosti z preberanej témy o vývine  jedinca.

Viac fotografií >>

V novembri 2016 dievčatá 6. - 9. ročníka sa zúčastnili besedy s Mgr. J. Müllerovou na tému „ Fyziologické dospievanie “. Puberta je obdobie búrlivých zmien v organizme. Tento proces  sa končí celkovou premenou na dospelého človeka. Nájsť seba samého, utvoriť si pozitívny obraz o sebe je dôležité na získanie sebadôvery a citovej istoty.

Viac fotografií >>

Žiaci 7.ročníka robili praktické cvičenie z tematického celku „Obehová sústava“. Témou cvičenia bolo „Pozorovanie srdcového tepu“. Pri tejto aktivite sa siedmaci naučili nahmatať pulz. Počítali množstvo tepov za 1 minútu  v pokoji, po miernej námahe aj po väčšej námahe. V závere porovnávali a vyhodnocovali svoje merania. Týmto praktickým cvičením žiaci získali nové poznatky o svojom tele.

Viac fotografií >>

Čas premien

Naša škola dlhodobo spolupracuje s realizačným tímom  MP Education, s.r.o, prostredníctvom ktorého sú naše dievčatá oboznamované s priebehom dospievania.   V období staršieho školského veku prebieha veľa zmien v telesnom aj duševnom vývoji. O tomto veľmi citlivom čase našim žiačkam prednášala viac ako 15 rokov pani Mária Čolláková, ktorú od 1.3.2015 vystriedala nová lektorka Ing. Zuzana Šutá. Aj v tomto školskom roku prebehla beseda  pre dievčatá 6.tried pod názvom „Čas premien – Medzi nami dievčatami“, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých poznatkov.

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.