Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

           Dejepis

2017/2018

Dodatok č. 1 (Dejepis)

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020 - ZRUŠENÉ DODATKOM Č. 2,

- dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020.  
     Týmto dodatkom sa zrušuje Dodatok č. 1 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie a štátnemu vzdelávaciemu programu pre nižšie stredné vzdelávanie, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 11. mája 2017.

 Dodatok č. 2

2016/2017

14. februára 2017 sa na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove stretli žiaci základných škôl nášho okresu na obvodnom kole Dejepisnej olympiády.
V kategórii C - žiakov 9. ročníka našu školu reprezentovali títo žiaci: Daniela Hudáková z 9.A triedy , ktorá sa umiestnila na peknom 5. mieste a Miroslav Krupa z 9.A, ktorý získal 11. miesto. Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

Dňa 5. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z dejepisu v kategórii C – žiakov 9. ročníka. Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z histórie.

Umiestnenie:

1.       miesto: Miroslav Krupa – 9.A

2.       miesto: Daniela Hudáková – 9.A

3.       miesto: Martin Patráš – 9.B

Mirko a Daniela postúpili do okresného kola. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Barillová

 

Žiaci IX. A a IX.B triedy absolvovali exkurziu Po stopách I. a II. svetovej vojny v našom regióne. Dukla bola najkrutejšou a zároveň najťažšou bitkou v horskom teréne Karpatsko-duklianského priesmyku v 2. sv. vojne. Prvou našou zástavkou bol prírodný skanzen zbraní z 2. svetovej vojny a exponáty Vojenského historického múzea vo Svidníku. Žiaci si pozreli exponáty, vojnové uniformy, zbrane, odznaky a autentické zábery z bojov na Dukle. Dozvedeli sa viac o bojovej ceste I. čs. armádneho zboru, popozerali si osobné veci a uniformu generála L. Svobodu. Potom sme sa presunuli na Duklu a exkurzia pokračovala prehliadkou na vyhliadkovej veži. Z veže sme zamierili k pamätníku čs. armády s vojnovým cintorínom, aby sme si uctili pamiatku vojakov, ktorí padli v bojoch na Dukle a nezabudli na tých, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.   Fotogaléria>>

2015/2016

7.6.2016 sa v Seniorcentre v Bardejove uskutočnilo okresné kolo dejepisnej súťaže „Medzníky II. svetovej vojny“ . Štvorčlenné družstvo našej školy v zložení V. Poláková, D. Porubská, S. Pavličková a L. Magda sa umiestnili na 4. mieste

Dňa 9. februára 2016 sa v ZŠ s MŠ Pod papierňou uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu v kategórii C - žiakov 9. ročníka - úspešne reprezentovala Dorota Porubská z 9. A triedy, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a Patrik Sidor z 9. B na 6. mieste. V kategórii D - žiakov 8. ročníka - Miroslav Krupa z 8. A triedy získal 4. miesto a Daniela Hudáková z 8. A sa umiestnila na 5. mieste. Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Dňa 10. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z dejepisu v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 7 žiakov 9. ročníka, kategórie D, v ktorej súťažilo 8 žiakov 8. ročníka. Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z histórie, o čom svedčí skutočnosť, že všetci žiaci boli úspešní riešitelia.
Umiestnenie:
Kategória D:
1. miesto: Miroslav Krupa z 8. A triedy
2. miesto: Daniela Hudáková z 8. A triedy

3. miesto: Kristína Marková z 8. A
Kategória C :
1. miesto: Dorota Porubská z 9. A triedy
2. miesto: Patrik Sidor z 9. B triedy
3. miesto: Šimon Tyliščák  z 9. A triedy
Prví dvaja z každej kategórie postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

2014/2015

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa v CVČ v Bardejove 9. júna 2015 uskutočnila súťaž Medzníky 2. svetovej vojny. Našu školu v silnej konkurencii žiakov 9. ročníka bardejovského okresu úspešne reprezentovali žiaci 9. B triedy. V zložení Miroslav Hnát, Natália Lišivková a Andrea Stachurová, ktorí sa umiestnili na 3. mieste. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 

Dňa 30. 5. 2015 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu a Bardejovský okres reprezentovala veľmi úspešne Dorota Porubská z 8. A triedy, ktorá v konkurencii 22 žiakov získala pekné 4. miesto. Dorotke blahoželáme.
 

Dňa 12. 2. 2015 sa v CVČ uskutočnilo obvodné kolo Olympiády z dejepisu. našu školu úspešne reprezentovala v kategórii D žiačka Dorota Porubská z 8. A. Získala 1. miesto a postúpila do krajského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 30. 3. 2015 v Prešove.
V kategórii C – žiakov 9. ročníka sa Miroslav Hnát z 9. B umiestnil na 4. mieste a Pavol Kolcun z 9. B získal 6. miesto.
V kategórii E – žiakov 7. ročníka sa Miroslav Krupa zo 7. A umiestnil na peknom 4. mieste.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Dorotke držíme prsty na krajskej súťaži.
Mária Barillová
 

...................

 Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z dejepisu v kategórii E, do ktorej sa zapojilo 9 žiakov 7. ročníka, kategórie D, v ktorej súťažilo 8 žiakov 8. ročníka a kategórii C , kde súťažilo 8 žiakov 9. ročníka.
Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z histórie, o čom svedčí skutočnosť, že všetci žiaci boli úspešní riešitelia.
Umiestnenie:
Kategória E:
1. miesto: Miroslav Krupa zo 7. A triedy
2. miesto: Blanka Michnovičová zo 7. B triedy
3. miesto: Daniela Hudáková zo 7. A triedy
Kategória D :
1. miesto: Dorota Porubská z 8. A triedy
2. miesto: Lukáš Hudák z 8. B triedy
3. miesto: Daniela Kozubová z 8. A triedy
Kategória C:
1. miesto: Pavol Kolcun z 9. B triedy
2. miesto: Miroslav Hnat z 9. B triedy
3. miesto: Petronela Klimeková z 9. A triedy
Prví dvaja z každej kategórie postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

2013/2014

Dňa 1. 4. 2014 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu a okres na olympiáde reprezentovala žiačka 7. A triedy Dorotka Porubská. V silnej konkurencii 22 žiakov, získala pekné 9. miesto. Dorotke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a okresu.

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

Dňa 11.2.2014 sa v CVČ uskutočnilo obvodné kolo DO.
V kategórii E žiakov 7.ročníka súťažili Dorotka Porubská zo 7.A triedy, ktorá
získala 2.miesto a postúpila do krajského kola DO a Lukáš Hudák zo 7.B triedy
získal 4.miesto. V kategórii C, žiakov 9.ročníka, našu školu reprezentovali Soňka
Hopková z 9.A triedy, ktorá sa umiestnila na 3.mieste a Lukáš Hudák z 9.B triedy
skončil na 8.mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy a Dorotke prajeme veľa úspechov 1. apríla 2014 v Prešove
na krajskom kole DO.

Dejepisná olympiáda

Dňa 11. 12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z dejepisu v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 11 žiakov 9. ročníka a kategórie E, v ktorej súťažilo 10 žiakov 7. ročníka.
Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z histórie, o čom svedčí skutočnosť, že všetci žiaci boli úspešní riešitelia.
Umiestnenie:
Kategória E:
1. miesto: Dorotka Porubská zo 7. A triedy
2. miesto: Lukáš Hudák zo 7. B triedy
3. miesto: Peter Dinis zo 7. A triedy
Kategória C:
1. miesto: Soňa Hopková z 9. A triedy
2. miesto : Lukáš Hudák z 9. B triedy
3. miesto: Soňa Tkáčiková z 9. B triedy
Prví dvaja z oboch kategórii postupujú do obvodového kola.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole.

pdf + foto
 

 

2012/2013

Dejepisná olympiáda

Dňa 5.2.2013 sa v CVČ v Bardejove uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu v kategórii D žiakov 8. ročníka reprezentovala Soňa Hopková z 8. A triedy, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do krajského kola. V kategórii C žiakov 9. ročníka Emília Chodorčuková z 9.A triedy získala 2. miesto a postup do krajského kola a Claudia Chamilová z 9.A triedy sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Soňke a Milke rajeme veľa úsúechov v krajskom kole DO, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2013 v Prešove.

 

Dňa 13. decembra 2012 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Súťažili žiaci 2. stupňa v kategóriach C a D. Žiaci  získali takéto umiestnenie:

 

Kategória C - žiaci 9. ročníka:

1. mieto: Claudia Chamilová 9. A

2. miesto: Emília Chodorčuková 9. A

3. miesto: Patrik Bražina  9. C

 

Kategória D - žiaci 8. ročníka:

1. mieto: Soňa Hopková 8. A

2. miesto: Laura Chamilová 8. A

 

 

Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z histórie. Prví dvaja z oboch kategórií postupujú do okresného kola. Prajeme im veľa úspechov v nasledujúcej súťaži.

2011/2012

Dejepisná olympiáda

Dňa 3.4.2012 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiady. V kategórii C - žiakov 9. ročníka našu školu reprezentoval žiak 9.B triedy Dávid Klesík. V silnej konkurencii 24 žiakov prešovského kraja sa umiestnil na veľmi peknom 4. mieste. Dávidovi k úspechu srdečne blahoželáme.

 

1. februára 2012 sa v CVČ uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali Dávid Klesík a Viktória Vojtušová z 9.B triedy v kategórii C - žiakov 9-tych ročníkov.

Dávid Klesík získal 2. miesto a postúpil do krajského kola, Viktória Vojtušová sa umiestnila na 7. mieste. Srdečne blahoželáme a Dávidovi prajeme veľa úspechov 3. apríla 2012 v Prešove na krajskej Dejepisnej olympiáde.

 

Dňa 20. decembra 2011 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Súťažili žiaci 2. stupňa v kategórii C. Žiaci  získali takéto umiestnenie:

 

Kategória C - žiaci 9. ročníka:

1. mieto: Dávid Klesík 9.B

2. miesto: Viktória Vojtušová 9.B

3. miesto: Dávid Bukovinský 9.A

 

Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z histórie. Prví dvaja z oboch kategórií postupujú do okresného kola. Prajeme im veľa úspechov v nasledujúcej súťaži.

Historická exkurzia: Po stopách bojov I. a II. svetovej vojny

Deň exkurzie začal chladným a pochmúrnym počasím, no nás to neodradilo. Všetci sme boli zvedaví a nedočkaví kam povedie, naša cesta do minulosti. Prvou zástavkou bolo vojenské historické múzeum vo Svidníku. Mali sme tú česť vidieť len nedávno obnovenú expozíciu, ktorá obsahovala podobný súhrn vojenských dejín r. 1914 – 1945 Československa, vojnové uniformy, zbrane, rôzne odznaky a iné. Súčasťou prehliadky bol aj podrobný výklad sprievodcu a krátke filmové ukážky z čias vojny, ktoré viacerým z nás spôsobili zimomriavky. Veľkým prekvapením bol park vojnovej techniky nachádzajúcim sa za múzeom. Potom sme sa presunuli na Duklu a naša exkurzia pokračovala prehliadkou vyhliadkovej veže. Veža je 49 metrov vysoká a v priestoroch hornej kopuly sa nachádzajú schémy plánu úderu ČA cez Karpaty na priamu pomoc SNP. Z veže sme zamierili k pamätníku československej armády s vojnovým cintorínom, aby sme si malou kytičkou uctili pamiatku vojakov, ktorí padli v bojoch na Dukle. Poslednou zástavkou nášho výletu do minulosti bola dedinka Vyšný Komárnik. Tu sme navštívili bunkre štábu 3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru. Bol to neopísateľný zážitok stáť pred úkrytmi, kde sa počas 2. svetovej vojny musel skrývať nejeden vojak. A tak sme sa všetci o čosi múdrejší z našej vojnovej histórie vrátili späť do nášho historického mestečka Bardejov. Veľké ďakujem patrí triednej učiteľke PaedDr. M. Barillovej, ktorá nám umožnila vidieť históriu nášho regiónu inak ako len z učebníc.

(M. Briškárová, žiačka IX.A triedy, ZŠ Vinbarg Bardejov)

2010/2011

Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 2.2.2011 sa v CVČ uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády, ktorá mala z cieľ prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov s hlbším záujmom o dejiny. V kategórii D, žiakov 8. ročníka, našu školu v silnej konkurencii reprezentovali dievčatá Viktória Vojtušová z 8.B triedy, ktorá sa umiestnila na peknom 4. mieste a Michaela Hriciková z 8.A triedy, ktorá skončila na 7. mieste. V kategórii C, žiakov 9. ročníka súťažili chlapci. Peter Jančuš z 9.A triedy získal veľmi pekné 3. miesto a Miroslav Čupeľa 8. miesto. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Dejepisná olympiáda

Dňa 20. decembra 2010 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Súťažili žiaci 2. stupňa v 2. kategóriách. Žiaci v jednotlivých kategóriách získali takéto umiestnenie:

 

Kategória D - žiaci 8. ročníka:

1. mieto: Viktória Vojtušová 8.B

2. miesto: Michaela Hricíková 8.A

3. miesto: Dávid Bukovinský 8.A

 

Kategória C - žiaci 9. ročníka:

1. mieto: Peter Jančuš 9.A

2. miesto: Miroslav Čupeľa 9.A

3. miesto: Ján Leškanič 9.A

 

Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z histórie. Prví dvaja z oboch kategórií postupujú do okresného kola. Držíme im prsty.

 

 

 

 

          

Týždeň L. Stöckela v Bardejove

V rámci Týždňa L. Stöckela sa 5. 10. 2010 v CVČ uskutočnila dejepisná vedomostná súťaž o významej osobnosti nášho okresu pod názvom Veľký učiteľ Uhorska. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo dievčat ôsmeho ročníka, a to Michaela Hriciková, Michaela Kapcalová z 8.A triedy a Viktória Vojtušová z 8.B. Dievčatá sa umiestnili na peknom 2. mieste.

V piatok 8. 10. 2010 prebehla historicko - pátracia súťaž pre žiakov  6. a 7. ročníka. Šiestakov reprezentovali 2 družstvá dievčat v zložení: S. Hopková, N. Kohutová, Z. Tomaščíková, L. Chamilová zo 6.A triedy a S. Tkáčiková, A. Patrášová zo 6.B.

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.