Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

FYZIKA

Úlohy na precvičenie:

6. ročník

objem, hustota, hmotnosť telies a látok

premena jednotiek dĺžky

premena jednotiek hmotnosti

premena jednotiek objemu

 

7. ročník

úlohy na precvičenie výpočtov tepla I

úlohy na precvičenie výpočtov tepla II

úlohy na precvičenie výpočtov tepla III

úlohy na precvičenie premien jednotiek fyzikalnej veličiny Teplo

úlohy na precvičenie premien jednotiek času I

úlohy na precvičenie premien jednotiek času II

 

8. ročník

úlohy na precvičenie výpočtov gravitačnej sily

úlohy na precvičenie výpočtov rýchlosti, dráhy a času

úlohy na precvičenie výpočtov tlaku

úlohy na precvičenie výpočtov mechanickej práce a výkonu

úlohy na precvičenie premeny jednotiek rýchlosti

úlohy na precvičenie premeny jednotiek sily

úlohy na precvičenie premeny jednotiek mechanická práca mechanický výkon

 

 

9. ročník

úlohy na precvičenie výpočtov el. prúdu, napätia, odporu a náboja

úlohy na precvičenie výpočtov sériového a paralelného zapojenia rezistorov

úlohy na precvičenie premeny jednotiek elektrického prúdu a náboja

 

 

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.