Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA

školský rok 2017/2018

Vyučujúce:      Mgr. Anna Rohaľová

                  Mgr. Eva Eliašová

                  Mgr. Katarína Graveczová

                  Mgr. Dana Fellegiová

                  Mgr. Iveta Klimkovská

 

V rámci HV v školskom roku 2017/2018 učiteľky HV pripravovali so žiakmi tieto akcie:

                   VIANOČNÁ  AKADÉMIA - p. Rohaľová, p. Eliášová

                   SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA

                    p. Rohaľová, p. Graveczová, p. Fellegiová

                   SLÁVIK SLOVENSKO – p. Klimkovská a všetky vyučujúce Hv  

školské kolo súťaže Slávik Slovanska 2018 sa uskutočnilo 26.4.2018:

1. kategória 1. - 3. roč. : 1. m. Dorota Červenická 2.A, 2.m. Soňa Vantová 2.A, 3.m. Sebastián Straka 1.B

2. kategória 4. - 6. roč. : 1.m. Nina Kyjaková 6.B, 2.m. Sofia Šterbáková 4.B, 3.m. Lea Kozáková 6.B

Dorotke a Nine ďakujeme za reprezentáciu na okresnom kole súťaže.

                   AKADÉMIA DEŇ RODINY – p. Rohaľová, p. Eliášová

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.