Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Informatika

 

Test bádateľských spôsobilostí ZŠ - IT Akadémia (SubtestA)   Test úrovne informatického myslenia - IT Akadémia (SubtestB)

 

Stránka o programovaní v prostredí Scratch:

 

http://www.tanika.sk/web/informatika/programovanie.htm

Video:

 

Vytvorenie jednoduchej animácie (LogoMotion)

 

Prevádzkový poriadok UVT

 

Súťažné úlohy školského kola ScratchCup 2014

 

 

iBobor

 

 

 

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Okrem Litvy sa v školskom roku 2008/2009 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Česku, na Slovensku a Ukrajine. Zapojilo sa do nej viac než 97 500 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Presné pravidlá súťaže nájdete na stránke súťaže www.iBobor.sk.

 

Naša škola sa do tejto súťaže zapojila tretíkrát. Ďakujem všetkým odvážlivcom, myslím, že v takej  obrovskej konkurencii to nie sú zlé výsledky.

 

Výsledky našej školy v školskom roku 2016/2017

 

Kategória – Benjamín (žiaci piateho a šiesteho ročníka ZŠ - V kategórii Benjamíni súťažilo 20 615 súťažiacich), poradie v rámci Slovenska:

Benjamín

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

 

1778. - 2011.

Dárius Čupa, 5. A

62,68 bodov, 91. percentil

diplom

3168. - 3444.

Lukáš Červenický, 5. A

56,02 bodov, 85. percentil

diplom

6383. - 6748.

Denis Dupľák, 5. A

44,03 bodov, 69. percentil

7385. - 7548.

Sebastián Porubský, 5. A

41,36 bodov, 64. percentil

7550. - 7559.

Sebastián Bilý, 6.

41,34 bodov, 63. percentil

8652. - 8664.

Filip Kakalec, 5. A

38,69 bodov, 58. percentil

8794. - 9121.

Peter Franta, 6.

37,37 bodov, 57. percentil

9640. - 9717.

Marcel Huňady, 5. A

35,03 bodov, 53. percentil

11613. - 11756.

Monika Lazúrová, 6.

30,71 bodov, 44. percentil

11757. - 11906.

Rastislav Sekerčák, 5. A

30,70 bodov, 43. percentil

14062. - 14161.

Aneta Ladomerská, 6.

25,38 bodov, 32. percentil

16723. - 16854.

Šimon Meščan, 5. A

20,00 bodov, 19. percentil

18551. - 18776.

Richard Hric, 5. A

14,71 bodov, 10. percentil

Úspešným je však i každý z  riešiteľov súťaže, ktorý sa so záujmom zúčastnil informatického zápolenia. Veríme, že sa vám súťaž páčila.

 

Každý súťažiaci si môže pozrieť, ako odpovedal na otázky a aké mali byť správne odpovede. Stačí vedieť svoj súťažný kód (ak ho nemáte, získate ho u svojho učiteľa informatiky) a zadať ho na stránke riešenia súťažiacich.

 
 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.