Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk


 

Náboženská a etická výchova

 

Čo je Milión detí?

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Aj žiaci z krúžku Mladých animátorov sa zapojili do tejto výzvy „Milión detí sa modlí ruženec“ v kostole sv. Rodiny na Vinbargu.

Modlitbou ruženca sa pridali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení“. Ruženec je veniec ruží uvitý PanneMárii, lebo v modlitbe ruženca najčastejšie opakujeme modlitbu „Zdravas Mária“. Pri tejto modlitbe si pripomíname udalosti z Ježišovho života, ktorým hovoríme tajomstva ruženca. Modlitba ruženca nám pomáha viac spoznávať lásku Pána Ježiša a Panny Márie. Bohu sa veľmi páči detská úprimná modlitba. Aj my chceme byť hlasom Panny Márie v tomto svete a modlitbou svätého ruženca budovať na našej Zemi spoločnosť, v ktorej bude prevládať láska a spravodlivosť.

 

 

POZVÁNKA

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
za jednotu a pokoj 18. októbra 2018
www.miliondeti.sk
info@acn
-slovensko.org
MODLITBA MENÍ CHOD DEJÍN
Neutíchajúce vojny presahujúce hranice štátov. Nepokoj a chudoba. Terorizmus. Udalosti
dnešných čias môžu vyzerať znepokojujúco až neriešiteľne. A predsa, pre nás kresťanov sa
práve uprostred týchto udalostí stávajú stále aktuálnejšími slová svätého Jána Zlatoústeho,
učiteľa Cirkvi: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“
Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa, o čo viac úprimná modlitba dieťaťa! K modlitbe
ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej
vojny. Učila ich, že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.
Fatimskej Panne Márii je zasvätená aj pápežská nadácia ACN–Aid to the Church in Need
(Pomoc trpiacej Cirkvi), u nás známa aj ako Kirche in Not. Jej prezident kardinál Mauro
Piacenza nás s vierou v moc modlitby rovnako ako po minulé roky pozýva k celosvetovej
modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Všetky deti, ich rodičia, starí rodičia,
učitelia a vychovávatelia, ale i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní, aby sa
18.októbra 2018 o 9.00 hod. (alebo v inom vyhovujúcom čase)
modlili spolu s deťmi ruženecza jednotu a pokoj vo svete.
ODKAZ PRE DETI
Tušíte, akú veľkú moc má modlitba ruženca? Že obrovskú? Veru áno! Keď sa modlí
te ruženec, držíte sa ruky Panny Márie a ona spolu s vami dokáže vyprosiť u Pána Ježiša
skutočné zázraky!
Žiaci našej školy sa môžu zapojiť na modlitbu ruženca 18. 10. 2018 o 18.30 hod. v
kostole sv. Rodiny na Vinbargu. Pridajte sa aj vy a spojme sa spoločne v modlitbe,
ktorá má moc meniť chod dejín.

 

Výstava

Dňa 5. 3. 2018 t. j. pondelok o 13.30 hod. sa uskutoční beseda pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka s o. ThLic. ThDr. PaedDr. Jozefom Marettom na tému "Exzorcizmus a biela mágia"v priestoroch ZŠ (vchod od ulice J. Grešáka - evanjelická modlitebňa). Srdečne pozývame aj rodičov a starých rodičov.

 

Aranžovanie adventných vencov

Začiatok Adventu na ZŠ Vinbarg

   Rok ubehol ako voda a znova sa žiaci ZŠ na Vinbargu stretli na každoročnej adventnej
akcii v súťaži aranžovania adventných vencov. Súťaž sa uskutočnila 24. novembra v učebni náboženskej výchovy.
Lavice v učebni boli preplnené voňajúcim ihličím, záplavou vianočných ozdôb a čarom blížiacich sa Vianoc. Do súťaže sa zapojilo 13 dvojíc žiakov druhého stupňa. Po úvodnom privítaní sa žiaci s elánom a adventnou náladou pustili do aranžovania.
Výsledkom ich snaživosti boli adventné vence odrážajúce tvorivosť a bohatú fantáziu svojich zhotovovateľov. Veríme, že tak ako sviečky zapaľované na adventnom venci sa aj v nás rozhorí plamienok nádeje a radostného očakávania príchodu Pána.

fotogaléria z akcie


 

 

Na zamyslenie


 

 

 

NAJ.sk

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 29-10-2018.