Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

1. stupeň

 

Výsledky medzinárodnej súťaže Matematický  klokan

Úspešní riešitelia, ktorí sa zaradili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v SR

Samuel Špirko 3. B – umiestnil sa najlepšie z celej našej školy

Sára Kaščáková 4. A

Nikola Hnatková 4. A

Jakub Haniš 4. B

Klaudia Hnidenková 4. B

Michal Kijovský 4. B

Dávid Tomondy 4. B

Do súťaže, ktorú v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v šk. roku 2017/2018 zapojilo 65 580 žiakov.

 

Dňa 15.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo HK v prednese poézie a prózy. Na súťaži sa zúčastnilo 26 žiakov z I. stupňa ( 2.3.4. ročník ).

     V prednese poézie si 3. miesto odniesla Viktória Hasmandová z 2.B tr., 2. miesto Loriána Magdová z 3.A tr. A víťazkou v tejto kategórií a 1. miesto získala Laura Hudáková z 2.A tr.

     V prednese prózy na 3.mieste skončila Klaudia Hnideková zo 4.B triedy, na 2.mieste skončil Michal Kijovský zo 4.B triedy. Prvé miesto získala Loriána Feciľaková zo 4.A triedy, ktorá nás bude zároveň reprezentovať na okresnom kole.

     Porotu tvorili p.K. Graveczová ,p.A. Rohaľová a p.E. Fedorová.  Ďakujeme všetkým učiteľkám,ktoré pripravovali žiakov na súťaž.

fotogaléria>>  

 

V ZŠ na Wolkerovej ulici sa dňa 17. 3. 2017 uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii našu školu reprezentovali Loriána Feciľáková

 z 3. A a Sofia Šterbáková z 3. B.

Loriánka dosiahla vynikajúce umiestnenie  a obsadila 1. miesto v kategórii – próza.

Dievčatám ďakujeme  za reprezentáciu našej školy a Loriánke prajeme veľa úspechov v krajskom kole v Prešove.

Hviezdoslavov Kubín – 1. kategória     Šk. rok: 2016/2017

Poézia

1. miesto      S. Šterbáková      3. B

2. miesto      M. Kijovský          3. B

3. miesto      E. Hanobíková    2. A   

 Próza

1. miesto      L. Feciľáková        3. A

2. miesto      S. Lenártová        4. A

3. miesto      K. Hopková          4. B

fotogaléria>>

 

VŠETKOVEDKO  je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi bystrejšími. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 17 576 žiakov na 1. stupni základných škôl celého Slovenska. O titul VŠETKOVEDKO sa bojovalo 1. decembra 2016 a z našej školy súťažilo 25 žiakov. Deti si overili svoje vedomosti z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenského a anglického jazyka, informatiky, výtvarnej, hudobnej i dopravnej výchovy. Sme radi, že aj tento rok sa medzi nimi našli úspešní riešitelia.

Titul Všetkovedko získali :

Andrejka Hnatková 3. A

Michal Kijovský 3. B

Kristínka Nimásová 3. A

Nikolka Hnatková 3. A

Andrejka s Miškom zároveň získali aj titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY , lebo boli našimi najúspešnejšími súťažiacimi a získali 184 z 210 možných bodov.

Oceneným žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci na 1. stupni zapojili do tejto súťaže, ktorá rozvíja logické myslenie a učí ich pracovať samostatne.

Naši úspešní riešitelia: Loriánka Feciľáková z 2. A

                                         Filip Varga z 2. A

                                         Dávid Kačmár z 2. B

                                         Andrejka Hnatková z 2. A

 

Dňa 17. 3. 2016 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Našu školu v 1. kategórii reprezentovala Loriánka Feciľáková z 2. A triedy, ktorá získala 2. miesto v kategórii próza.

Srdečne jej blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

V dňoch od 9. 11. – 16. 11. 2015 prebiehala literárna súťažBardejov naše mesto“.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2., 3. a 4. ročníkov. Najúspešnejšie práce boli básne týchto žiakov:  

1. Katka Hopková   3. B

2. Sarah Dochanová 3. A

3. Maroš Maník 2. A  

Porota: Mgr. D. Fellegiová a Mgr. E. Eliášová

Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov zapojili do tejto súťaže.

fotogaléria>>

 

Výukové hry z matematiky     

 Moving by questions  - kto nazbiera najviac mincí?

 

Výukové hry z matematiky nájdeš na:  

Sčítanie do 10 (ukážka na číselnej osi)

Názorné sčítanie (rozkreslené jednotky, desiatky, ... )

Sčítanie (tri úrovne náročnosti)

Názorné násobenie

Násobilka

Vyber správnu matematickú operáciu

Opravte dráhu pre vláčik

 

Výukové hry z angličtiny 

 

Príbehy, komiksy, doplňovačky z anglického jazyka nájdeš na: 

 

Odkazy pre informatickú výchovu

 1. http://www.tanika.sk/web/informatika/

2. http://pracujemespolu.webnode.sk/ulohy/

3. http://infovekacik.infovek.sk/2005-november/omalovanka.php

4. http://www.informatika.dobrenapady.info/

5. http://informatika.hostujem.sk/index.htm

6. http://www.lackovaj.unas.cz/informat.htm

7. http://www.zuzkaslep.unas.cz/informaticka_vychova.htm

8. http://www.janafugova.wbl.sk/informaticka-vychova-na-Istupni-ZS.html

9. http://www.ucitelom.szm.com/informatika.htm

10. http://vedkovia.webnode.sk/domace-ulohy/

11. http://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova/imagine/iv2_piseme.HTM funguje v IE

NAJ.sk

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.