Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

2017/2018

 

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

Dňa 2. 5. 2018 sa v DJZ Prešov uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie Hviezdoslavov Kubín. Veľmi nás potešila Ema Červenická zo 7. A, ktorá v III. kategórii získala cenu poroty – Diplom za výborný prednes. Srdečne blahoželáme!

 

Dňa 16. 3. 2018 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci boli opäť úspešní. Ema Červenická zo 7. A získala 1. miesto v III. kategórii poézia a Viktória Kmeťová z 9. A sa umiestnila na 2. mieste v III. kategórii próza. V  II. kategórii próza nás reprezentovala Emily Eštoková zo 6. B a v II. kategórii poézia získal cenu poroty Denis Dupľák zo 6. A . Srdečne blahoželáme! 

 

Dňa 21. 2. 2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktorého sa zúčastnila žiačka našej školy Ema Červenická zo 7. A. Srdečne blahoželáme!

   

 

15. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v III. kategórii a 23. 2. 2018 v II. kategórii súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Umiestnenie: II. kategória: 5. – 6. roč.

POÉZIA

1.      miesto:  D. Dupľák / 6.A/                          

2.      miesto:  N. Kyjaková  /6.B/                          

3.      miesto: K. Hopková  /5.B/

cena poroty: P. Šidelská /6.B/               

PRÓZA

1.      miesto:  E. Eštoková /6.B/                                                                                         

2.      miesto:  J. Žaková /5.A/                                                         

3.      miesto:  S. Dochanová  /5.A/

              L. Maxinová / 5.B/                                       

III. kategória: 7. – 9. roč.

POÉZIA

1.      miesto: E. Červenická / 7.A/     

2.      miesto: H. Štefanovová /8.A/                               

3.      miesto: M. Labašová /7.A/                                  

cena poroty: V. Švedová/ 7.A/                               

PRÓZA

1.      miesto: V.  Kmeťová /9.A/                                  

2.      miesto: B. Sobeková/ 9.A/                                 

miesto: A. Pasterňáková /7.B/

fotogaléria zo súťaže

 

Dňa 18.1.2018 sa v OKDG uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Ema Červenická zo 7.A získala v 3. kategórii 1. miesto a postúpila do krajského kola. Srdečne blahoželáme!

  

 

 

Dňa 29. 11. 2017 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovala  Viktória Kmeťová z 9. A triedy, ktorá skončila na krásnom druhom mieste.

fotogaléria zo súťaže

Dňa 23. 10. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 14 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti,

čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách:

                        1. vedomostný test

                        2. transformácia textu

                        3. rétorika

Víťazi školského kola:    1. miesto: V. Kmeťová  /9.A/

                                         2. miesto: A. Maňková    /9.A/

                                         3. miesto: M. Sidorová   /9.A/

Víťazom srdečne blahoželáme a Viktórii prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

fotogaléria zo súťaže

 

Návšteva divadla v Prešove

Dňa 3. 10. 2017 žiaci 6. A a 7. A triedy navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Rozprávka s pesničkami o zmúdrení malého nezbedníka na motívy Alexeja Nikolajeviča Tolstého.  Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina bola nielen poučná, ale zaujala aj netradičným moderným spracovaním. Teoretické poznatky, ktoré žiaci získali na hodinách literatúry v rámci rozprávok, nadobudli reálny rozmer a priniesli krásny zážitok.

 

 

2016/2017

 

Dňa 17. 3. 2017 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Našu školu v 2. a 3. kategórii reprezentovali:  Emily Eštoková z 5.B,  Ema Červenická zo 6.A a Viktória Kmeťová z 8. ročníka. Všetky dievčatá boli veľmi úspešné a dosiahli vynikajúce umiestnenia.   

              Emily Eštoková obsadila 2. miesto v 2. kategórii – próza ,                                                                                               Ema Červenická sa umiestnila na 1. mieste v 2. kategórii  - poézia                                                                                                     a Viktória Kmeťová získala 1. miesto v 3. kategórii  - próza.                                                                                                               Ema Červenická a Viktória Kmeťová postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v DJZ v Prešove. Všetkým dievčatám blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Eme a Viktórii prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

fotogaléria zo súťaže

 

Dňa 16. 3. 2017 sa v OKDG uskutočnila literárno-vedomostná súťaž Kráľ čitateľov. Súťaž, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy / D. Dupľák, 5.A, M. Huňady, 5.A, E. Červenická, 6.A, Z. Kozubová, 6.A, K. Jurčová, 7. roč., K. Jazudeková, 7. roč., a H. Štefanovová, 7. roč/, preverila schopnosť pracovať s textom, všeobecný rozhľad a orientáciu v literatúre. Najväčší úspech dosiahol Marcel Huňady z 5.A, ktorý získal kráľovskú korunu a titul Kráľa čitateľov v mladšej kategórii.                                                Marcelovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Dňa 28. 2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v 2. a 3. kategórii. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov. Teší nás, že súťaž svojou účasťou podporila aj Okresná knižnica D. Gutgesela.

Umiestnenie:   II. kategória – poézia  /5. – 6. roč./

1. E. Červenická, 6.A

2. D. Dupľák, 5.A

3. S. Billá, 5.A   a P. Franta, 6.B

Cena poroty: P. Šidelská, 5.B

II. kategória  - próza  /5.– 6. roč./

1. E. Eštoková, 5.B

2. Z. Kozubová, 6.A

3. N. Kyjaková, 5.B

Cena poroty: E. Hadbavná, 5. A

III. kategória – poézia  / 7.- 9. roč./

1. B. Sobeková, 8. roč.

2. H. Štefanovová, 7. roč.

3. M. Petrišáková, 8. roč.

III. kategória –próza  / 7. – 9. roč./

1. V. Kmeťová, 8. roč.

2. T. Šidelská, 8. roč.

3. A. Maňková, 8. roč.

Cena poroty: Z. Martičková, 8. roč.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov  v okresnom kole.

fotogaléria zo súťaže  

 

Šaliansky Maťko – krajské  kolo

Dňa 14.2.2017 sa v Prešove  uskutočnilo krajské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

Našu školu v 2.  kategórii reprezentovala Emily Eštoková z 5.B triedy, ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

Emily srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

fotogaléria zo súťaže

 

 

Šaliansky Maťko

Dňa 26. 1. 2017 sa v OKDG uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

Umiestnenia žiakov našej školy: 

1. kategória :                    L. Feciľáková, 3.A  - cena poroty

2. kategória  :                   E. Eštoková, 5.B -  1. miesto  - postup do krajského kola

3. kategória :                    E. Červenická, 6. A – 3. miesto

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

fotogaléria zo súťaže

 

Dňa 20. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

Umiestnenie:

I.                   Kategória / 2 a 3. roč./

1.L. Feciľaková  /3.A/

II. kategória / 4. a 5. ročník /

  1. E. Eštoková  /5. B /

  2. E. Hadbavná / 5.A /

  3. P. Šidelská /5. B /

Cena poroty: M. Huňady / 5. A /

                        K. Hopková /4.B /

 

III. kategória: /6.a 7. roč /

1. E. Červenická / 6.A /

2. Z. Kozubová  / 6.A /

fotogaléria zo súťaže

 

      Dňa 15. decembra 2016 sa v OKDG uskutočnilo vyhodnotenie okresnej literárnej súťaže zameranej na podporu čítania s porozumením Komiksiáda.

      Do súťaže sa zapojili žiaci našej školy: Bernadeta Baranová 5.A,  Emma Hadbavná, 5.A,  Soňa Matviaková, 5.A,   Ema Oslacká, 5.A,   Ema Červenická, 6.A , Marietta Labašová, 6.A,  Zuzana Kozubová, 6.A,  Linda Labovská, 6.B

Ocenené boli:    mladšia kategória         Bernadeta Baranová, 5.A  - cena poroty

                 staršia kategória          Zuzana Kozubová, 6.A  - 3. Miesto,  Ema Červenická, 6.a  - cena poroty

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 fotogaléria zo súťaže  

 

Dňa 13. 12.2016 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 6. ročníka pod názvom Miniolympiáda zo SJL. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov.

Žiaci súťažili v dvoch kolách:    1. vedomostný test

                                                      2. rétorika – dokončenie príbehu

Umiestnenie:  5. ročník           1. Emma Hadbavná,    5.A

                                                     2. Ema Oslacká,           5.A

                                                    3. Jana Révayová,          5.B

 

6. ročník                                       1. Alexandra Pasterňáková,   6.B

                                                       2. Ema Červenická,                  6.A

                                                       3. Zuzana Kozubová,                6.A

fotogaléria zo súťaže

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 18 . 10. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 11 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti,

čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách:

                        1. vedomostný test

                        2. transformácia textu

                        3. rétorika

Víťazi školského kola:        1. miesto: Martina Cifrová  /9.B/

                                         2. miesto: Klára Horváthová   /9.A/

                                         3. miesto: Kristína Marková   /9.A/

Víťazom srdečne blahoželáme a Martine prajeme veľa úspechov v okresnom kole.  

fotogaléria zo súťaže

 

2015/2016

Dňa 20.4.2016 sa v DJZ Prešov uskutočnilo krajské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

V III. kategórii - próza súťažila aj žiačka našej školy Viktória Kmeťová zo 7. ročníka, ktorá získala cenu poroty - diplom za výborný prednes. Viktórii srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

 

 

 

Dňa 17. 3. 2016 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Našu školu v  1., 2. a 3. kategórii reprezentovali: Emily Eštoková, Emka Červenická, Viktória Kmeťová a Lukáš Magda.

Emily Eštoková zo 4.B získala cenu poroty v 1. kategórii – poézia.

Emka Červenická z 5.A získala cenu poroty v 2. kategórii – próza.

Viktória Kmeťová zo 7.roč. sa umiestnila na 1. mieste v 3. kategórii – próza a postúpila do krajského kola.

Lukáš Magda z 9.A získal 2. miesto v 3. kategórii – poézia.

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole 

fotogaléria zo súťaže

 

Dňa 3. 3. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Súťaž bola bohato zastúpená.

 Umiestnenie:

2. kategória: 4. - 6. ročník

POÉZIA

1. miesto: E. Eštoková (4.B)

2. miesto: M. Martiček (4.B)

3. miesto: S. Matviaková (4.A)

3. miesto: H. Štefanovová (6.roč.)

cena poroty: S. Bilá (4.A)

PRÓZA

1. miesto: E. Červenická (5.A)

2. miesto: Z. Kozubová (5.A)

3. miesto: A. Pasterňáková (5.B)

cena poroty: S. Macek (4.A)

cena poroty: M. Huňady (4.A)

3. kategória: 7. - 9. ročník

POÉZIA

1. miesto: L. Magda  (9.A)

2. miesto: P. Siváková (7.roč.)

3. miesto: K. Vojtašková (7.roč.)

PRÓZA

1. miesto: V. Kmeťová  (7.roč.)

2. miesto: T. Šidelská (7.roč.)

3. miesto: A. Maňková (7.roč.)

3. miesto: S. Pavličková (9.A)

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole 

fotogaléria zo súťaže

 

 

Dňa 28.1.2016 sa v Knižnici D. Gutgesela uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí

Dňa 28.1.2016 sa v OK D. Gutgesela uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

Našu školu v 2. a 3. kategórii reprezentovali Ema Červenická z 5.A a Viktória Kmeťová zo 7. ročníka, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

Viktórii srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

  

Dňa 15.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských

povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

Umiestnenia:
2. kategória /4. a 5. ročník/
1. miesto: Ema Červenická, 5.A
2. miesto: Emily Eštoková, 4.B
3.miesto: Zuzana Kozubová, 5.A
Nina Kyjaková, 4.B
3. kategória /6. a 7. ročník/
1. miesto: Viktória Kmeťová, 7.r.
2. miesto: Alexandra Maňková 7.r.
3. miesto: Beatrix Sobeková 7.r.
Tamara Šidelská, 7.r.
Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme

fotogaléria

 

Dňa 27. 11. 2015 sa pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Ľ. Štúra uskutočnil školský kvíz pod názvom Náš národný buditeľ

 

Dňa 19. 11. 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie mestskej literárnej súťaže Môj Bardejov.

Naša škola získala v 3. kategórii 2 ocenenia >> viac informácii>>

 

 

Dňa 16. 11. 2015 sa uskutočnila vedomostná súťaž piatakov zo slovenského jazyka a literatúry.

Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kolách:

1.       vedomostný test

2.       rétorika – dokončenie príbehu

Umiestnenie:

1.       Ema Červenická, 5.A

2.       Marietta Labašová, 5.A

3.       Monika Lazurová, 5.B

Víťazom srdečne blahoželáme!       fotogaléria >>

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 28. 10. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 10 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti,

čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách:

                        1. vedomostný test

                        2. transformácia textu

                        3. rétorika

Víťazi školského kola:    1. miesto: Aneta Barančoková  /9.A/

                                         2. miesto: Dorota Porubská    /9.A/

                                         3. miesto: Simona Novotná   /9.B/

Víťazom srdečne blahoželáme a Anetke prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

 

 

2014/2015

 

ŠALIANSKY MAŤKO - krajské kolo

Dňa 20.2.2015 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okres Bardejov v 3.kategórii reprezentovala žiačka našej školy Viktória Kmeťová zo 6.A, ktorá získala cenu poroty - diplom za prezentáciu autora a výborný prednes.
Viktórii srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy aj okresu!

ŠALIANSKY MAŤKO

Dňa 22.1.2015 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Úspechy našich žiakov tu>>

 

ŠALIANSKY MAŤKO

Dňa 17.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.
Umiestnenie:
2. kategória /4. a 5. ročník/
1. miesto: Ema Červenická, 4.A
2. miesto: Natália Lukáčová, 5. roč.
3. miesto: Zuzana Kozubová, 4.A
Sára Potočňáková, 5. roč.

3. kategória /6. a 7. ročník/
1. miesto: Viktória Kmeťová, 6.A
2. miesto: Martina Fellegiová, 6.B
3. miesto: Alexandra Maňková, 6.B

Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme!

Fotogaléria zo súťaže>>


 

 

Mladý literárny kritik a ilustrátor

Dňa 11.12.2014 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela uskutočnilo vyhodnotenie súťaže
Mladý literárny kritik a ilustrátor.
Veľmi nás potešila Blanka Javorová z 8.A, ktorá v staršej kategórii získala 2. miesto.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 10.12.2014 sa v CVČ uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo SJL.
Našu školu úspešne reprezentovala Natália Lišivková z 9. B, ktorá obsadila 3. miesto.
Natálii srdečne blahoželáme!


 

Napíšem Mikulášovi

Dňa 21.11.2014 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Napíšem Mikulášovi v 2. a 3. kategórii.
Ocenené práce:
2. kategória /5.-7.roč./ - Viktória Kmeťová, 6.A a Zuzana Martičková, 6.A
3. kategória/8 .-9. roč./ - Dorota Porubská, 8.A, Natália Rimárová, 8.A
Srdečne blahoželáme!

Dňa 15.12.2014 bolo v CVČ vyhodnotenie okr. kola literárnej súťaže Napíšem Mikulášovi. Medzi ocenenými boli aj práce našich žiačok. Zuzana Martičková zo 6.A získala 1. miesto v 2. kategórii a Dorota Porubská z 8.A taktiež v 3. kategórii.
Zuzke a Dorotke srdečne blahoželáme!


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 22. 10. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 16 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách:
1. vedomostný test
2. transformácia textu
3. rétorika

Víťazi školského kola: 1. miesto: Natália Lišivková /9.B/
2. miesto: Aneta Barančoková /8.A/
3. miesto: Dorotka Porubská /8.A/

Víťazom srdečne blahoželáme a Natálii prajeme veľa úspechov v okresnom kole.


 

 

Starkí sú studnicou múdrosti.

 

Dňa 17. 10. 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola literárnej súťaže Starkí sú studnicou múdrosti.

Výsledky aj niektoré žiacke práce >>

 

 

2013/2014

 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 19. 3. 2014 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

                Žiaci našej školy získali tieto umiestnenia:

Viktória Kmeťová z 5. A – 2. miesto v II. kategórii – poézia

Lukáš Magda zo 7. A – 3. miesto v III. kategórii – poézia

Lenka Tkáčová z 8. A – 2. miesto v III. kategórii – próza

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

Poľovníci a príroda očami detí – literárna súťaž
Dňa 19. 3. 2014 sa v CVČ uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Poľovníci a príroda očami detí.
V jej literárnej časti bola ocenená práca Natálie Rimárovej zo 7. A

 

 

Hviezdoslavov Kubín.  Dňa 26. 2. 2014 sa uskutočnil o škol ské kol o súťaže v prednese
poézi e a prózy. Výsledky >>

 

Šaliansky Maťko - obvodné kolo

Dňa 23.1.2014 sa v OKDG uskutočnilo obvodné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

            Lukáš Magda zo 7. A získal v III. kategórii 1. miesto a postúpil do krajského kola. Lukášovi srdečne blahoželáme!

 

Šaliansky Maťko

Dňa 16.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v II. a III. kategórii.

Umiestnenie:
II. kategória: 1.miesto: A. Maňková /5.B/
2.miesto: V. Kmeťová /5.A/
3.miesto: M. Fellegiová /5.B/

III. kategória: 1.miesto: L. Magda /7.A/
2.miesto: D. Porubská /7.A/
3.miesto: N. Rimárová /7.A/

Víťazom srdečne blahoželáme!   Fotogaléria

 

 

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 13.12.2013 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovala Veronika Žaková z 9. B, ktorá získala 2. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

pdf + foto

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 23. 10. 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 17 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda preverila vedomosti,
čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v troch kolách:
1. vedomostný test
2. transformácia textu
3. rétorika
Víťazi školského kola:  1. miesto: Veronika Žaková /9.B/
                                        2. miesto: Soňa Hopková /9.A/
                                        3. miesto: Sabrián Fertaľ /9.A/
Víťazom srdečne blahoželáme a Veronike prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Fotogaléria zo súťaže
 

2012/2013

 

Mama, otec, ste moje všetko - vyhodnotenie literárnej súťaže

 

 

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

Dňa 12. apríla 2013 sa uskutočnilo v Starej Ľubovni krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín . Patrícia Holodová z 9.A získala v III. kategórii – poézia cenu poroty za výborný prednes.
Patrícii srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 26. 3. 2013 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Našu školu v II. a III. kategórii reprezentovali 3 žiaci a všetci boli veľmi úspešní.
Lukáš Magda zo VI.A sa umiestnil na 2. mieste v II. kategórii – poézia.
Lenka Tkáčová zo VII. A získala 1. miesto v II. kategórii – próza.
Patrícia Holodová z IX.A sa umiestnila na 1. mieste v III. kategórii – poézia.

 

 
 

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

 

Dňa 7.3. 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v II. a III. kategórii. V II. kategórii súťažili žiaci 5. – 7. roč. a v III. kategórii si sily zmerali žiačky 8. A 9. ročníka.

viac vo fotogalérii

Výsledky:
II. kategória – poézia II. kategória – próza

1. L. Magda /6.A/ 1. L. Tkáčová /7.A/
2. N. Rimárová /6.A/ 2. G. Kyjaková /6.A/
3. L. Kaňuchová /5.B/

Cenu poroty získali: D. Porubská a T. Červenická /6.A/

III. kategória - poézia III. kategória – próza
1. P. Holodová /9.A/ 1. D. Míková /9.A/
2. L. Chamilová /8.A/ 2. M. Kažimírová /8.A/

Víťazi postupujú na okresné kolo.

 

 

Šaliansky Maťko – obvodné kolo

Dňa 24.1.2013 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.
Našu školu veľmi úspešne reprezentovala
Lenka Tkáčová zo 7.A, ktorá v III. kategórii získala 1. miesto a postúpila do krajského kola.
Lenke srdečne blahoželáme!

 

SNP a jeho odkaz slovenskému národu

Dňa 22.1.2013 sa v CVČ uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola súťaže SNP a jeho odkaz slovenskému národu. V literárnej časti súťaže našu školu reprezentovali Dorota Porubská a Marianna Snaková.
Dorota Porubská zo 6.A získala 2. miesto v II. kategórii a Marianna Snaková z 9.A sa umiestnila na 2. mieste v III. kategórii.
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Šaliansky Maťko – školské kolo

viac vo fotogalérii

 

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 24.10.2012 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. našu školu úspešne reprezentovala Claudia Chamilová z 9. A, ktorá získala 2. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Starkí sú studnicou múdrosti – okresné kolo
Dňa 24.10.2012 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo literárnej súťaže Starkí sú studnicou múdrosti. Potešila nás Tímea Červenická zo 6. A, ktorá v II. kategórii získala 1. miesto.
Tímei srdečne blahoželáme!

 

 

Báseň pre starých rodičov – okresné kolo
Dňa 24. 10. 2012 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Báseň pre starých rodičov, v ktorej boli naši žiaci opäť úspešní.
Lukáš Magda zo 6.A sa umiestnil na 1. mieste v II. kategórii a Lenka Tkáčová zo 7. A získala 1. miesto v III. kategórii.
Lukášovi a Lenke srdečne blahoželáme!

 

Školské kolo literárnej súťaže "Starkí sú studnicou múdrosti"

Dňa 15. 10. 2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola literárnej súťaže Starkí sú studnicou múdrosti v II. a III. kategórii.

Ocenené práce:

II. kategória /5. – 6. ročník/                             III. kategória /7. – 9. ročník/

Tímea Červenická /6.A/                                    Alžbeta Šinaľová /9.A/

Dorota Porubská / 6.A/                                     Marianna Snaková /9.A/

Blanka Javorová /6.A/                                       Claudia Chamilová /9.A/

                             

Ukážka ocenenej práce

Múdra kniha

Rada čítam v jednej knihe,

nie sú v nej však básne.

Je tam niečo celkom iné:

nežné, múdre, krásne...

 

Je v nej súcit, pochopenie,

milé slová, pohladenie.

Sú v nej rady, je v nej láska.

Vzácny obal zdobí vráska.

 

Tá kniha má veľa strán,

vie odohnať úder rán.

Je tu so mnou odmalička,

radí mi a hladí líčka.

 

Vždy keď chvíľku smutnú mám,

s láskou si k nej prisadám.

Pritúlim sa k mojej babke

A som šťastná, že ju mám.

                                                                                                                                                     Tímea Červenická /6.A/

 Školské kolo Olympiády zo SJL

Dňa 17. 10. 2012 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, do ktorej sa zapojilo 20 žiakov 8. a 9. ročníka.

Olympiáda preverila vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu, flexibilitu a rečnícke schopnosti, ktoré žiaci preukázali v 3 kolách:

1. vedomostný test

2. transformácia textu

3. rétorika

Najlepšie výsledky dosiahli:  1. miesto Claudia Chamilová /9.A/

                                                   2. miesto Patrícia Holodová /9.A/

                                                   3. miesto Veronika Žaková /8.B/

Víťazom srdečne blahoželáme!

Fotografie z tejto súťaže nájdete vo FOTOGALÉRII

 

 

2011/2012

 

Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 26.1.2012 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.
Našu školu úspešne reprezentovali Lukáš Magda z 5.A, ktorý zvíťazil v II. kategórii a postúpil do krajského kola a Lenka Tkáčová zo 6. A získala 2. miesto v III. kategórii.
Lukášovi a Lenke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Školské kolo Olympiády zo SJL

Dňa 26. 10. 2011 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii C súťažilo 20 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda prebiehala v 3 kolách – vedomostný test, transformácia textu a rétorika.

Umiestnenie:

1. Viktória Vojtušová (9.B)
2. Pavol Šoltés (9.A)
3. Claudia Chamilová (8.A)

Srdečne blahoželáme a Viktórii prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

 

Fotogaléria zo súťaže

 

 

 

Okresné kolo literárnej súťaže "Starkí sú studnicou múdrosti"

 

Dňa 24. 10. 2011 sa v CVČ uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola literárnej súťaže Starkí sú studnicou múdrosti. Naše žiačky, Natália Rimárová z 5.A a Lenka Rimárová z 8.A, si odniesli prvenstvo aj z okresného kola. Srdečne blahoželáme a ponúkame ukážky víťazných prác:


 

 

Školské kolo literárnej súťaže "Starkí sú studnicou múdrosti"

 

Dňa 17. 10. 2011 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola literárnej súťaže Starkí sú studnicou múdrosti v II. a III. kategórii. Ocenené boli práce týchto žiakov:

 

II. kategória (5. – 6. roč.)

Natália Rimárová (5.A)
Veronika Poláková (5.A)
Dorota Porubská (5.A)

III. kategória (7. – 9. roč.)

Lenka Rimárová (8.A)
Sandra Jurišová (8.A)
Viktória Vojtušová (9.B)

 

 

 

2010/2011

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 29. 3. 2011 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V II. a III. kategórii našu školu reprezentovali Diana Míková (7.A), Patrícia Holodová (7.A), Renáta Romanová (9.A) a Slávka Tkáčová (9.B).

Umiestnenie:
Diana Míková (7.A) – prvé miesto v II. kategórii – poézia (postup na krajské kolo)
Patrícia Holodová (7.A) – tretie miesto v II. kategórii – próza
Slávka Tkáčová (9.B) – tretie miesto v III. kategórii – poézia

Srdečne blahoželáme a Diane prajeme veľa úspechov v krajskom kole.
 

 

Dňa 22.3. 2011 sa uskutočnilo školské  kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v II. a III. kategórii. Umelecké prednesy boli veľmi hodnotné a interpretačne presvedčivé hlavne v II. kategórii, kde súťažili žiaci 5. - 7. ročníkov.

 

II.kat. - poézia                                                                  II. kat. - próza

1. Diana Míková   / 7.A/                                                      1. Patrícia Holodová   / 7. A/

2. Marisstella Čurná  / 5.A/                                                 2. Martina Kažimírová  / 6.A/

3. Dominik Dupľák  / 7.A/                                                   3. Alžbeta Šinaľová  / 7. A/

cenu poroty získali: Lenka Tkáčová /5.A/, Laura Chamilová  /6.A/

 

III.kat. - poézia                                                                  III.kat. - próza

1. Slávka Tkáčová  / 9.B/                                                      1. Renáta Romanová  /9.A/

2. Viktória Vojtušová /8.B/                                                    2. Stanislava Jurková / 8.B/

3. Sandra Ivančová / 8.B/                                                      3. Mária Feledíková / 8.A/

Starkí sú studnicou múdrosti

 

Víťazná báseň Michaely Hricikovej z 8.A:

Starký

Všetky prázdniny a sviatky
trávievam u svojej babky.
Zažila som tam veľa krásnych chvíľ,
hlavne v čase, keď ešte dedko žil.

Vždy mal pre mňa kopu času
a ja som načúvala jeho hlasu,
keď poúčal ma, no i káral,
s veľkou láskou sa o mňa staral.

Ostali mi naňho iba spomienky,
ako hádzali sme do vody kamienky,
kto bude krajšiu a dlhšiu žabu mať
a neprestal sa pritom nikdy smiať.

Ako mi kúpil psa aj mačku,
vedel opraviť každú hračku.
Ako sme stavali snehuliaka
a on sa pri tom stále flákal.

Dlho mi nešlo do hlavy,
prečo sa nemohol uzdraviť.
Dnes to už chápem a často snívam,
ako sa na mňa z nebíčka díva.

 

V školskom kole literárnej súťaže Starkí sú studnicou múdrosti ocenenie získali literárne práce Michaely Hricikovej z 8.A a Mareka Hrivńáka zo 7.A. Srdečne blahoželáme!

 

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

    Dňa 27. októbra 2010 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov  8. a 9. ročníka. Olympiáda prebiehala v troch kolách. V prvom kole si žiaci mohli preveriť svoje znalosti vo vedomostnom teste, v druhom kole mali napísať súkromný list spisovateľovi a pozvať ho na besedu do základnej školy a v treťom kole - v ústnej časti ich úlohou bolo privítať v triede na besede významného spisovateľa.
    Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti. Víťaz postupuje na okresné kolo a my veríme, že našu školu bude úspešne reprezentovať.

1. miesto V. Vojtušová /8.B/
2. miesto M. Hriciková /8.A/
3. miesto P. Ištoňová /8.A/

 

 

 

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.