Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Technická výchova

 

 

Prezentácie z technickej výchovy        

Ťažba dreva

Doprava a životné prostredie

Aj takto na Tchv:

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.