Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Víťazi výtvarných súťaží - Deň Zeme a Miluj svoj život:

 

Svetové dedičstvo očami detí 2018

Súťaž výtvarných prác detí z miest zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ktorú každoročne organizuje Mesto Banská Štiavnica. V tomto ročníku súťažilo takmer 2000 prác z 19 krajín. Práce žiakov našej školy (Monika Lazurova 7. B, Linda Labovska 7. B, Alexandra Pasternakova 7. B, Zuzana Martickova 9. A a Matej Klimek 9. A)  boli ocenené Čestným uznaním poroty. 

 

CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ DETI A ARCHITEKTÚRA 2017

 

V tomto školskom roku sa naši žiaci šiesteho ročníka zapojili do projektu Deti a architektúra, ktorý sa koná pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov formou kreatívneho e-learningového kurzu s historickou, zelenou a modernou svetovou a slovenskou architektúrou. Súčasťou projektu bola aj celoslovenská výtvarná súťaž, prostredníctvom ktorej žiaci prezentovali svoje tvorivé nápady v tejto oblasti. V prvom polroku z viac ako 100 škôl a 500 prác získala cenu Weber naša žiačka Monika Lazurová zo 6. B. V druhom  polroku bola naša škola najúspešnejšia na Slovensku. Sandra Ščerbová zo 6.B ako jediná získala cenu detského kreatívneho festivalu Kde bolo, tam bolo a taktiež 3. miesto v hlavnej súťaži. Cenu Weber získala Jesika Kundrátová zo 6.B a cenu poroty Viktória Švedová zo 6. A. Všetky naše víťazky sa zúčastnili exkurzie po modernej architektúre, vernisáže a odovzdávania cien v Bratislave. Zároveň získali pozvánku na festival Kde bolo, tam bolo. Za prípravu žiačok na súťaže ďakujeme pani uč. Antolíkovej.  Srdečne blahoželáme!

Fotografie z tejto súťaže

Video z tejto súťaže

CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ DETI A ARCHITEKTÚRA

 V tomto školskom roku sa naši žiaci šiesteho ročníka zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Deti a architektúra. Výtvarnej tvorbe žiakov predchádzalo absolvovanie kurzov zameraných na spoznávanie svetovej, slovenskej a zelenej architektúry. Na základe získaných poznatkov z kurzov začali navrhovať a maľovať svoje zelené budovy. Tie najzaujímavejšie sme zaslali do Bratislavy. A dostavil sa výsledok. Z viac ako 100 škôl a 500 prác naša žiačka Monika Lazurová zo 6. B získala cenu Weber. V Bratislave dňa 9.12 a 10.12. 2016 sa zúčastnila na vernisáži výstavy, odovzdávaní cien a prehliadke modernej architektúry. Získala diplom, ceny a plno nových zážitkov. 

Fotografie z tejto súťaže

Environmentálna výchova na hodine VV v 1. B

S krásnym júnovým počasím sa p. uč. Antolíkovej a žiakom 1. B naskytla príležitosť prežiť hodiny VV netradične a akčne v prírode. Žiaci vnímali okolie všetkými svojimi zmyslami. Počúvali zvuky, cítili štruktúru prírodnín a ich vôňu, zrakom vnímali okolitú krásu a v závere vyučovacích hodín si ľahli do trávy a spolu vytvorili kvet. Uvedomili si, že sú súčasťou okolitej prírody.

 

Naši víťazi okresnej výtvarnej súťaže Čarovné jablko.

Druhá kategória žiakov 1. a 2. ročníka:  Klaudia Hnidenková 1.B

                                                                       Dávid Tomondy 1.B

Tretia kategória žiakov 3. a 4. ročníka:  Klaudia Juročková 3. A

                                                                       Matej Martiček 3. B

Štvrtá kategória žiakov 5. až 9. ročníka:  Damián Lišivka 6. A

                                                                        Matej Dinis 6. A

                                                                        Ján Porubský 5. Ročník

Výtvarná súťaž Moja mama

Každý rok druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek. Každý prejaví svojej mamke lásku a úctu. Žiaci I. stupňa našej školy počas výtvarnej súťaže s témou Moja mama namaľovali tú svoju. Všetky mamky sú krásne, ale porota v zložení  pani učiteľky Antolíkovej, pani zástupkyne Tarbajovej a pána zástupcu Poláka vyhodnotila výtvarný prejav nasledovne:

V I. kategórii žiakov 1. a 2. ročníka

1.      miesto získala Ema Martičková z 1. A

2.      miesto získali Filip Varga z 1. A a Lenka Petrišáková z 2. B

3.      miesto Ninka Šottová z 1. B a Loria Feciľáková z 1. A

cenu poroty získali Soňka Lenártová z 2. A a Lívia Rondzíková z 1. B

V II. kategórii žiakov 3. a 4. ročníka

1.      miesto získala Ema Oslacká z 3. A

2.      miesto získali Klaudia Juročková z 3. A a Alexandra Pasterňáková zo 4. B

3.      miesto Ema Hadbavná z 3. A

cena poroty bola udelená Viktórii Švedovej a Zuzane Petrovičovej zo 4. A

 Žiakom ďakujeme za ich výtvarnú tvorbu. Práce budú zdobiť interiér našej školy. Všetkým víťazom blahoželáme.

fotogaléria>>

Víťaz súťaže odkazy Zemi

 

Školská výtvarná súťaž Moja profesia

        Každý rok v tomto období žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl rozmýšľajú o svojom ďalšom štúdiu či profesii. Rozhodnutie žiakov základnej školy kam pôjdu ďalej študovať je v tomto smere ich prvým vážnym krokom. Preto rozmýšľať nad tým, čo ma baví, v čom som dobrý a aké zamestnanie by mi v budúcnosti prinášalo radosť, je potrebné už od začiatku druhého stupňa základnej školy.

     S týmto cieľom pani učiteľka Antolíková ako výchovná poradkyňa zorganizovala na našej základnej škole v tomto školskom roku prvý ročník školskej výtvarnej súťaže s názvom Moja profesia. Žiaci svoju predstavu kreslili a maľovali na hodinách VV a vo svojom voľnom čase. Z mnohých výtvarných prác víťaznými sa stali práce Tomáša Mikloša zo 7. A, Dávida Majchera zo 7. A a Zuzany Martičkovej zo 6. A. Cenu poroty získali Kristína Vojtašková zo       6. B, Laura LabovskáKlára Matviaková zo 7. B.

    Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne práce. Dúfame, že v deviatom ročníku sa rozhodnú správne a ich predstavy a sny sa im splnia.

fotogaléria>>

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.