Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Geografia

 

 

Školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2017/2018

5.ročník: 1.  Šimon Pavúk 5.B

                 2.  Hopková Katka 5.B

                 3. Lenartová Soňa 5.A

6.-7. ročník: 1. Ema Červenická 7.A

                      2. Lukáš Červenický 6.A

                      3. Zuzana Kozubová 7.A

8. – 9.ročník :  1. Kristína Jurčová 8.r.

                          2. Kristína Jazudeková  8.r.

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA GO:   5.roč. : 2.m. Katka Hopková – úspeš. riešiteľ

                                                                                    Šimon Pavúk – úspešný riešiteľ

                                                            6.-7.r. : 3.m. Zuzka Kozubová

                                                            8. -9.r. : Katka Jazudeková – úspešný riešiteľ

 

Poznáte mestá sveta?

www.geosense.net

     Na stránke www.geosense.net si môžete otestovať svoje vedomosti zo zemepisu. Môže to byť po jednoduchej registrácii alebo aj ako hosť. Môžete hrať sám alebo aj on line s protihráčom. Na výber máte niekoľko máp ( svet, Európa, USA ), pričom každá sa dá doplniť o funkciu Scramble – t.j. postupné náhodné pribúdanie písmen z názvu štátu a mesta. Samotný princíp hry je v tom, že je potrebné kliknúť na vybrané mesto (teda na miesto v mape, kde si myslíte, že sa mesto nachádza) a to čím rýchlejšie a presnejšie. V jednom kole hľadáte 10 miest. Na konci sa dozviete pomerne podrobnú štatistiku svojej hry a ak sa Vám bude veľmi dariť, tak aj oznam o tom, že  ste sa dostali do tabuľky „naj...hráčov“

     Po prihlásení a výbere mapy pre hru, máte na výber možnosť hrať sám /Play alone/ alebo sa pokúsiť pripojiť spolu s iným hráčom. Pomocou tlačítka  /Play next available/ sa ponúknete hrať s najbližšie voľným hráčom. Môžete tiež skúsiť vybrať si protihráča sám a to kliknutím na jeho meno v zozname on line hráčov. Vaše meno je v tabuľke zvýraznené modrou farbou, vyzvaný hráč sa sfarbí na žlto. Ak sa pripojíte, meno súpera sa zmení na červené. Obidvaja hráči musia potvrdiť, že sú pripravení hrať. To im dáva šancu dohodnúť sa na mape ktorú budú hrať. Kliknutím na súhlas s mapou /Local ready/  a /Remote ready/ dáte súperovi vedieť, že ste pripravený hrať. Ak pripravenosť odklikne aj súper (tlačítka sa zmenia na zelené) hra sa môže začať. Počas hry alebo aj kedykoľvek na vstupnej stránke si môžete písať s ostatnými hráčmi.  Počas hry sa dá chat aj vypnúť.

Prihlásenie:

 

 Hra:

 

Poznáte krajiny Európy?

 

Európska únia v skratke 

Spoznávajme Európu

Zahrajte si Geo - tetris. Padajúce obrysy krajín musíte zaradiť na správne miesto mapy Európy. Je možné si vybrať z troch úrovni náročnosti.

Skúste aj Lingo 24 - preneste krajiny objavujúce sa v okne vľavo dole na správne miesto na mape Európy. Krajiny môžete rozlíšiť podľa ich obrysu alebo internetovej domény:

 

  . no Nórsko
  . uk Anglicko
  . is Island
  .cy Cyprus
  . mt Malta
  . ba Bosna a Hercegovina
  . rs Srbsko
  . ee Estónsko
  . gr Grécko
  . pl Poľsko
  . sk Slovensko
  . ie Írsko
  . md Moldavsko
  . ad Andorra
  . lv Lotyšsko
  . me Čierna Hora
  . dk Dánsko
  . si Slovinsko
  . ru Rusko
  . ua Ukrajina
  . bg Bulharsko
  . va Vatikán
  . fi Fínsko
  . al Albánsko
  . pt Portugalsko
  . cz Česko
  . li Lichtenštajnsko
  . mk Macedónsko
  . se Švédsko
  . nl Holandsko
  . be Belgicko
  . ch Švajčiarsko
  . it Taliansko
  . de Nemecko
  . es Španielsko
  . at Rakúsko
  . mc Monako
  . tr Turecko
  . sm San Maríno
  . fr Francúzsko
  . lu Luxembursko
  . hu Maďarsko
  . hr Chorvátsko
  . by Bielorusko
  . lt Litva
  . ro Rumunsko

              

 

    

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.